Provoz a správa tepelných zařízení

Pro majitele tepelných zdrojů zajišťujeme nezbytný servis, povinné revize, opravy a údržbu kotelen, výměníkových a předávacích stanic, topných kanálů a rozvodů, klimatizací a vzduchotechniky, společně s průběžným prováděním kontrol jejich provozu.

 

V rámci provozu a správy tepelných zařízení Vám nabízíme tyto služby:

 • Pasportizace tepelných zdrojů 
  Vystavíme Vám „technický průkaz“ tepelného zdroje, ve kterém najdete všechny důležité technické podrobnosti, výstupy z provedených kontrol kvality a datum následující kontroly.
 • Kontrola dodržování kvalitativních ukazatelů dodávek tepla
  Zajistíme Vám kontrolní systém se zabudovanou regulací, který hlídá dodržování teplotních limitů daných zákonem.
 • Sledování dodávek tepla v souladu s platnými zákony
  Sledujeme ze Vás, kolik tepla spotřebováváte na ohřátí kubíku vody, kolik na vytápění, zda jsou v jednotlivých místnostech dodržovány teplotní limity apod.
 • Revizní činnosti a evidence emisí na technickém zařízení budov
 • Dálkový monitoring provozu tepelných zařízení
  V případě poruchy pošle tepelný zdroj okamžitě zprávu technikovi, který co nejdříve zařídí plnou servisní opravu.
 • Realizace úsporných opatření na již vybudovaných tepelných zařízeních
 • Nepřetržitá havarijní služba 24/7
  Po 24h denně nám můžete volat o poruchách a potížích tepelného zdroje a profesionální technik co nejdříve (standardně do 2 hodin) zařídí plnou servisní opravu.
 • Zastupování majitele tepelného zařízení při reklamačních řízeních
 • Uzavírání smluv o dodávkách tepla a teplé vody s jednotlivými odběrateli
  Vytápí Vaše kotelna víc bytových jednotek? Zařídíme pro Vás uzavření všech potřebných smluv s jednotlivými odběrateli.
 • Vedení evidence veškerých nákladů na provoz tepelných zdrojů
  Plánujete si podat žádost o dotaci na svůj dům či byt a potřebujete vědět, kudy Vám zbytečně uniká teplo? Nabízíme Vám analýzu tepelně-izolačních vlastností Vašeho domova, díky které se dozvíte, kolik a kde byste mohli ušetřit.
 • Vypracování vyúčtování tepla a teplé vody v souladu s platnými předpisy
  Povedeme pro Vás kompletní účetnictví na jednotlivé tepelné zdroje a jednou ročně Vám zašleme vyčíslení a utřídění nákladů, abyste přesně věděli, kdy, kolik a za co platíte.

 

Jak to funguje?

1) Smlouva o nájmu

První možností zajišťování provozu tepelného zdroje je, že na základě uzavřené „Smlouvy o nájmu“, převezmeme tepelný zdroj do naší správy a převedeme smlouvy s dodavateli energií na naši společnost.

Následně Vám zajistíme:

 • finančně výhodnou dodávku tepla
 • technický dozor nad provozem tepelného zdroje
 • zajištění předepsaných kontrol revizí a technických prohlídek
 • zajišťování oprav apod.

 

Naším cílem tedy je, aby teplo bylo vyrobeno a dodáno za nejnižší cenu a jeho množství odpovídalo tepelné pohodě uživatelů bytů. V rámci jednání o nákupu energií /plyn a elektrická energie/ s regionálními dodavateli jsme schopni dojednat výhodnější ceny médií.

 

2) Smlouva o provozu

Druhou možností je uzavření „Smlouvy o provozu“, což v praxi znamená, že naše společnost zajistí:

 • technický dozor nad provozem tepelného zdroje
 • dodržování harmonogramu revizí a technických prohlídek
 • zajišťování oprav apod.

Ve smlouvě jsou specifikovány činnosti, které jsou zahrnuty v paušální měsíční odměně. Ostatní činnosti nad rámec smlouvy jsou vždy schvalovány majitelem na základě písemného návrhu provozovatele.

Naše nabídka

Aktuality

30.4.2014

Všechno se mění a my jsme změnili design našich webovek. Navázali jsme ...

Nový web
23.4.2014

Náš nový partner v oblasti realit a realitního prodeje je společnost ...

Náš partner

Telefon

+420 261 213 025

+420 261 213 027

E-mail

info@com-tip.cz

Adresa

Družstevní 1395/8, Praha 4

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Kolik je 2+3?

Váš dotaz: